-  [Home] [Chat] [wiki] [RSS] [bash]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
Functie   |     |  
Subject   (reply to 2022)
Message
File
Remote Upload
Embed   Help
Password  (for post and file deletion)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 1000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 482 unique user posts. View catalog


/int/ - Veniți în Suedia, fraților. Dacă pot fura Arabii ăștia care îs mai jos decât niște țigani fete blonde de calitate, atunci puteți și voi s
151307016657.jpg - (153.43KB , 1272x614 , sweden_yes.jpg )
2022 SE No. 2022
Veniți în Suedia, fraților. Dacă pot fura Arabii ăștia care îs mai jos decât niște țigani fete blonde de calitate, atunci puteți și voi să vă luați una. Simplu dacă vorbești cu ele la stația de autobuz ai un avantaj masiv fasă de localnici.
Expand all images
>> RO No. 2023
>ai un avantaj masiv fasă de localnici
care e ala?
>> RO No. 2025
15130899894.jpg - (90.13KB , 667x541 , 1512553292200.jpg )
2025
>>2022
>insinuand ca nu sunt la fel de autist ca un finlandez
oricum sunt destule blonde si la Oradea
>> SE No. 2026
>>2023

Faptul ca poti aborda o fata oricand si oriunde si fara sprijinul alcoolului.
>> AU No. 2055
151850576370.jpg - (218.38KB , 1034x658 , kiss.jpg )
2055
I AM TOO ROUND TO ROLL!
>> AU No. 2069
15214326406.jpg - (480.92KB , 2412x1608 , tc.jpg )
2069
>>2055
k


Delete post []
Password  
Report post
Reason  


▲ ▼