-  [Home] [Chat] [wiki] [RSS] [bash]

[Return]
Posting mode: Reply
Name
Functie   |     |  
Subject   (reply to 2038)
Message
File
Remote Upload
Embed   Help
Password  (for post and file deletion)
  • Supported file types are: GIF, JPG, PNG
  • Maximum file size allowed is 1000 KB.
  • Images greater than 200x200 pixels will be thumbnailed.
  • Currently 475 unique user posts. View catalog


/int/ - Sunt hohlotu din subtransnistria. Este România ţară sigur în aspecţi seismic? Ma gândesc la migraţie dar teamă de curtemuri. Este clădiri mac
151560782947.jpg - (34.68KB , 586x500 , domashnie-svinki.jpg )
2038 RO No. 2038
Sunt hohlotu din subtransnistria. Este România ţară sigur în aspecţi seismic? Ma gândesc la migraţie dar teamă de curtemuri. Este clădiri macar în oraşe mare suficient de robust?
Expand all images
>> NL No. 2039
151562482381.jpg - (58.45KB , 640x640 , фото8.jpg )
2039
why http://okean.cc sich?
>> RO No. 2040
daca sunt multe blocuri ceausiste care au rezistat in '77

tu ce crezi?

tu macar ai trecut prin Bucuresti, Iasi, Timisoara, Cluj?
>> RO No. 2041
>>2040
Încă nu eram în străinătate. Dacă nu luați în considerare Crimeea (înainte de a fi ocupată).
>> ES No. 2042
riscul seismic e scazut dar toate cladirile au fost turnate ca pula din beton prefabricat sovietic

alea facute de dupa le-au facut mai cat de cat, insa cu enorme probleme de infiltratii si izolare + rezistenta acoperis pentru ca iar au folosit prefabricate cu un beton ceva mai gros si rezistent
>> RO No. 2056
151907071340.jpg - (20.30KB , 409x344 , 5fc639ac-7a45-4349-bfc2-40a30f6fcd98.jpg )
2056
Bunǎ seara din nou, prietenii meu. La televizor aud frecvent o frazǎ oarecum "Binǎ oam ghesit". Cum este corect scris și ce înseamnă?
>> RO No. 2058
>>2056
Se scrie "bine v-am găsit"
http://context.reverso.net/traducere/romana-engleza/bine+v-am+g%C4%83sit
>> RO No. 2059
>>2056
e echivalentul lui "welcome" din engleza.

cu ce ocazie pe la noi?


Delete post []
Password  
Report post
Reason  


▲ ▼